Przez dwa dni w ścisłej współpracy z Pomorską Policją, oddziałami Wojska Obrony Terytorialnej 7PBOT oraz ochotnikami z Poszukiwawcze Ochotnicze Pogotowie RatunkoweGrupa PCK Trójmiasto przeszukiwaliśmy tereny trudnodostępne w okolicach Oliwy w celu odnalezienia zaginionego studenta.

Naszym zadaniem było podzielenie wytyczonego przez policję obszaru na sektory oraz nawigowanie poszczególnymi zespołami w terenie.

Była to już kolejna w tym roku akcja, która pokazała wszystkim biorącym w niej udział grupom jak ważna jest współpraca i wzajemne zrozumienie w działaniu. W skład wszystkich zespołów przeszukujących teren wchodzili przedstawiciele wszystkich formacji, którzy razem „ramię w ramię” przeczesywali trudne obszary Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym grupom za wzorową współpracę oraz profesjonalne i odpowiedzialne podejście do tematu poszukiwań osób zaginionych.

Kategorie: Akcje