Z radością informujemy, iż nasza jednostka otrzymała dotację na nowy sprzęt! Szczegóły projektu poniżej:

Koszt kwalifikowany zadania:
12 361,50 zł

Kwota oraz forma dotacji ze środków WFOŚiGW w Gdańsku:
10 857,11 zł

Informacja o dotacji ze środków WFOŚiGW w Gdańsku:
10 857,11 zł

Opis zadania:
Określony powyżej zakres merytoryczny dotyczący doposażenia sprzętowego OSP będzie stanowił wyposażenie planowanego do zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczego realizowanego przy wsparciu KM PSP w Gdańsku oraz Gminy Miasta Gdańska. Na dzień dzisiejszy jednostka dysponuje 4 szt. radiostacji przenośnych oraz 2 szt. ładowarek pozyskanymi w roku 2014, których poziom zużycia nie pozwala na organizacje łączności bezprzewodowej zgodnie z wymaganiami. OSP jest dysponowana do działań ratowniczych w obszarze miasta Gdańska jak i całego województwa pomorskiego. Doposażenie w nowy sprzęt pozwoli na poprawę skuteczności wykonywanych czynności ratowniczych, przez co ograniczy ich skutek szczególnie w przypadku katastrof budowlanych dla środowiska.

Informacje o efekcie rzeczowym:
Radiotelefony przenośne szt. 4 , ładowarka do radiotelefonów przenośnych szt. 1.

Informacje o efekcie ekologicznym:
Liczba osób objętych ochroną inną niż przeciwpowodziowa 2.343.928, termin osiągnięcia 15.12.2021r.

Zadanie jest dofinansowywane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Gdańsku w ramach programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Cześć 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Oficjalna strona Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku:
https://wfos.gdansk.pl/

Kategorie: Artykuły