Korzystając z prowadzonej aktualnie rozbiórki kina „Neptun” Komenda Miejska PSP w Gdańsku zorganizowała ćwiczenia doskonalące umiejętności praktyczne podczas działań na gruzowisku przeznaczone dla zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.

Była to na prawdę wyjątkowa okazja do ćwiczeń w tak niezwykłych warunkach.


Kategorie: Ćwiczenia