Na początku 2012 roku odbyło się pierwsze szkolenie w zakresie planowania i prowadzenia działań poszukiwawczych w terenie otwartym organizowane przez SGPR Gdańsk dla przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Genezą wspólnych szkoleń były wcześniejsze akcje poszukiwawcze, w których koledzy z Policji mieli możliwość zapoznania się z system, planistyką oraz taktyką działań poszukiwawczych w terenie otwartym realizowanych przez SGPR Gdańsk oraz Ochotniczą Straż Pożarną Gdańsk.

Owocem kolejnych szkoleń w zakresie poszukiwania osób w terenie otwartym, które odbyły się w bieżącym roku były zajęcia praktyczne. Odbyły się one 29 października na terenie Ośrodka Szkolenia Policji na Złotej Karczmie. Po części teoretycznej obejmującej taktykę poszukiwań przy użyciu tyraliery oraz ogólne zasady planistyki poszukiwawczej i efektywnego wykorzystania w poszukiwaniach wszystkich dostępnych sił i środków, przystąpiono do części praktycznej. Ogólne założenia obejmowały przeszukanie wyznaczonego obszaru o powierzchni 0,7 km2, w którym prawdopodobnie znajdowały się ofiary wypadku komunikacyjnego, do którego doszło na trójmiejskiej obwodnicy w rejonie węzła Matarnia w kierunku Gdyni. Świadkowie zdarzenia widzieli dwie lub trzy osoby, które opuściły rozbity pojazd i oddaliły się w kierunku lasu w rejonie Ośrodka Szkolenia Policji.

W ramach szkolenia powołano sztab poszukiwań, którym dowodzili przedstawiciele Policji zaś zadania planistyczne realizowali przedstawiciele SGPR i OSP Gdańsk oraz POPR. Pole poszukiwań zostało podzielone na 4 sektory – dwa do przeszukania przez policyjne tyraliery oraz dwa dla przewodników psów ratowniczych. W sektorach wyznaczonych do przeszukań techniką tyraliery dodatkowo rozmieszczono rożne przedmioty aby ocenić skuteczność tej techniki. Aby utrzymać szyk tyraliery oraz uzyskać zapis pokrycia terenu wyznaczono policjantów nawigatorów, których wyposażono w odbiorniki GPS z mapami przeszukiwanych sektorów.

Ćwiczenia wykazały dużą skuteczność i wydajność dobrze zaplanowanych działań poszukiwawczych. W ciągu niecałych 3 godzin zespół składający się z 80 policjantów, 5 przewodników z psami z OSP i SGPR Gdańsk oraz ratowników POPR’u pokrył bardzo dokładnie teren poszukiwań, odnalazł wszystkich pozorantów oraz większość porzuconych przedmiotów.

Kategorie: Ćwiczenia