Szkolenie odbyło się w dniach 18-20 października 2013r. w miejscowości Rzeczka (woj. dolnośląskie, pow. wałbrzyski, gm. Walim).

Szkolenie SEARCH CAMP 2013 było kontynuacją zajęć, które zostały przeprowadzone podczas szkolenia SEARCH CAMP 2012 w grudniu ub.r. Uczestnicy szkolenia i wykładowcy wskazali wówczas na potrzebę rozwinięcia poruszonych tematów, szczególnie metod planowania akcji poszukiwawczo-ratowniczych, taktyki prowadzenia poszukiwań osób zaginionych oraz dowodzenia i koordynowania akcji poszukiwawczo-ratowniczej.

Zajęcia warsztatowe i praktyczne swoim zakresem obejmowały następujące zagadnienia:

Dowodzenie akcją poszukiwawczą na gruzowisku oraz w terenie,

 • Praktyczne aspekty poszukiwań z użyciem GPS,
 • Planowanie akcji poszukiwawczej,
 • Zachowanie osoby zaginionej chorującej na otępienie,
 • Efektywna komunikacja.

 

Zajęcia prowadzili:

 • bryg. Piotr Kuliński – Dowódca JRG nr 5 w Gdańsku, przy której zorganizowana jest Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza GDAŃSK, Dowódca Zespołu Poszukiwawczego SGPR GDAŃSK,
 • mł. bryg. Marcin Płotica – Zastępca Dowódcy JRG nr 9 w Łodzi, Dowódca Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej ŁÓDŹ, Wojewódzki Koordynator ds. Poszukiwania i Ratownictwa woj. łódzkiego,
 • sekc. Michał Szalc – Krajowy Specjalista KG PSP ds. szkolenia psów ratowniczych, ratownik SGPR GDAŃSK,
 • dr n. społ. Agnieszka Wlazło – specjalista psychiatra, psycholog, wykładowca w Wyższej Niepublicznej Szkole Medycznej we Wrocławiu,
 • dh. Marta Czopek – strażak OSP JRS we Wrocławiu, Trener Biznesu.

Zajęcia odbyły się niezależnie i równolegle dla trzech grup:

 • grupa Niebieska – dowódcy,
 • grupa Pomarańczowa – planiści,
 • grupa Zielona – przewodnicy psów wraz z nawigatorami.

 

W szkoleniu udział wzięło 80 ratowników wraz z 30 psami reprezentujących następującego grupy, instytucje i organizacje:

  1. OSP Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego we Wrocławiu,
  2. Grupa Ratownictwa Specjalistycznego OSP Wisznia Mała,
  3. Dolnośląska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza OSP Siechnice,
  4. Sekcja Poszukiwawczo Ratownicza OSP Suchy Bór,
  5. Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza OSP Kęty,
  6. OSP Grupa Ratownictwa Specjalnego Nowy Sącz,
  7. Grupa Poszukiwawczo Ratownicza OSP Gdańsk,
  8. Grupa Ratownictwa Specjalistycznego s12 Warszawa,
  9. Sekcja Poszukiwawcza OSP Wołczkowo,
  10. Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo Ratownicza Wrocław-5,
  11. Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo Ratownicza Wałbrzych-1,
  12. Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo Ratownicza Lubin,
  13. Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo Ratownicza Gdańsk,
  14. Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo Ratownicza Łódź,
  15. Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji,
  16. Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu,
  17. Komenda Wojewódzka PSP we Wrocławiu,
  18. Fundacja Itaka

 

Kategorie: Ćwiczenia