Podczas szkolenia zorganizowanego w Rzeszowie przez Główną Komisję Szkolenia Psów ZKwP, podkomisję psów ratowniczych nasz instruktor Michał Szalc rozszerzył swoje uprawnienia sędziego prób pracy ZKwP o możliwość sędziowania IPO-R według regulaminów FCI-IRO. Gratulujemy!!!

OSP_Gdansk_Mi OSP_Gdansk_Mi2

Kategorie: Aktualności