"Człowiek jest tyle wart, ile pomaga drugiemu"

Historia


Początki OSP Gdańsk sięgają 1993 roku – u boku Państwowej Straży Pożarnej powstała wówczas grupa ratownictwa technicznego, drogowego, wodnego i wysokościowego. Po katastrofach budowlanych w Łodzi oraz wybuchu gazu w Gdańsku w 1995 roku poszerzono specjalizację OSP Gdańsk i powstała Grupa Poszukiwawczo- Ratownicza, której podstawą działania stały się psy ratownicze. Od 2003 roku OSP Gdańsk zostało włączone do KSRG.

Zadaniem Grupy jest przede wszystkim ratowanie poszkodowanych podczas katastrof budowlanych oraz żywiołów. Dodatkowo psy ratownicze wspierają policję w poszukiwaniach zaginionych w terenie otwartym. Różnorodność tych zadań wymusza bardzo wszechstronne przygotowanie członków grupy. Od początku swej działalności OSP Gdańsk jest ściśle powiązana ze Specjalistyczną Grupą Poszukiwawczo Ratowniczą PSP Gdańsk. Wspólnie posiadamy sprzęt i przeszkolenie umożliwiające profesjonalne podjęcie działań ratowniczych.

W skład grupy wchodzą przewodnicy psów, ratownicy wodni, ratownicy wysokościowi oraz ratownicy śmigłowcowi stanowiący wsparcie m.in. przy powodziach. Część członków OSP Gdańsk posiada także przeszkolenie techniczne do obsługi geofonów, kamer termowizyjnych oraz kamer na podczerwień niezbędnych do działań przy katastrofach budowlanych.

Grupa brała udział w kilku akcjach zagranicznych: dwukrotnie w Turcji w 1999 roku, w Algierii w 2003 roku, w Pakistanie w 2005 roku, w Haiti.